Levelezés / Bejövő levelek

A bejövő leveleit tartalmazó mappát például az Összes menü alatt található Bejövő  feliratra való kattintással nyithatja meg. A bejövő levelek mappában nem csak a  leveleket, hanem a csatolt fájlokat, külön is megnézheti, ehhez a mappa neve alatti  Levelek vagy Csatolt file-ok mappára kattintson. A csatolt file-ok menü  megnyitásakor a levelezéshez hasonló elrendezéssel megnézheti a csatolt fájlok  minden fontosabb adatát, ha a Feladó vagy a Címzett mezőre kattint, a melléklethez  tartozó eredeti levelet is megnyithatja.   

A képernyőn egyszerre csak néhány levelet - illetve azok fejléceit - láthatja; hogy  mennyit, azt a levelek fölött található old/db mezőben szabályozhatja;  alapértelmezésben ez a szám 10, de 1-től 99-ig bármilyen értéket megadhat. Ha a  mappában ennél az értéknél több levél van, akkor a többi levél további lapokon  jeleníthető meg. Az oldalak közötti váltáshoz kattintson a levelek felett látható  számok valamelyikére, vagy a táblázat tetején található jobbra vagy balra lapozó  nyílra, ezekre kattintva lapozhat előre vagy hátra.   

A megjelenő táblázat csak tartalomjegyzék a bejövő levelekből: egy-egy  oszlopában a levél feladója, címzettje, tárgya és dátuma (hónap, nap, óra, perc)  látható, valamint a levél feladója előtt egy boríték ikon. A borítékról megállapítható  a levél néhány fontos jellemzője:   - a csukott boríték olvasatlan,   - az egyszerű nyitott boríték olvasott,   - a nyitott boríték oldalirányban nyitott fülekkel pedig levéllánc részét képező  levelet jelöli.   - a boríték alsó sötét füle csatolt fájl(oka)t jelöl.    

A levelek alapértelmezés szerint dátum szerint vannak sorba rendezve, ezen  azonban változtathat: a táblázat fejlécében található Feladó:, Címzett: illetve Tárgy:  feliratokra kattintva elérheti, hogy levelei az adott mezők tartalma szerinti  sorrendben jelenjenek meg. A felsorolás irányát az aktív rendező paraméter melletti  nyílra kattintással szabályozhatja.   

Ha új levele érkezett, azt a rendszer többféleképpen is jelzi:  - a bal oldali menüsorban a Levelezés felirat mellett megjelenik az olvasatlan  levelek száma;  - a levél-tartalomjegyzékben vastag szedéssel láthatja az új levelekről szóló  bejegyzéseket;  - minden levél Feladó mezője mellett láthat egy kis borítékot ábrázoló ikont. Ha ez  zárt boríték, akkor a hozzá tartozó levelet még nem olvasta el.
- egy felugró ablakban (beállítás szerint) az "Új üzenete érkezett“ felirat jelenik  meg  

Ha szeretne elolvasni egy levelet, kattintson a levél sorában található feliratok  bármelyikére (pl.: feladó). Ha a Levél írás / olvasás új ablakban pontot kijelölte, új  ablakban nyílik meg a kívánt levél, ellenkező esetben az eredeti ablakot használja.  Amennyiben a levél egy "válaszlánc“ része, mód van megtekinteni az egész  láncolatot, ha a levél megnyitott állapotában a Teljes levéllánc feliratra kattint. Ez a  mód csak a standard "válasz“ módszerrel kapcsolódó levelek láncolatát mutatja  meg. A levél elolvasása után - a levéllistához való visszatéréshez- kattintson a  Bezár gombra, vagy - amennyiben leveleit új ablakban olvassa - csukja be a  levélablakot. Ha a kapott e-mail ún. HTML levél (jellemzően a körlevélként küldött  hirdetések ilyen formátumúak) a rendszer lehetőséget ad a megnézésükre, oly  módon, hogy a kinyitott levél fejlécében a HTML nézet gombra kattintva a levél az  eredeti formázási paraméterekkel megnézhető.   

Ha egy levél sorában a típusát jelölő boríték fekete részt tartalmaz, az annak a jele,  hogy az a levél állománymellékletet is tartalmaz. A mellékletet a levél megnyitása  után a nyitott mappát ábrázoló ikonnal megnézheti (amennyiben a rendszeren erre  lehetőséget adó program telepítve van), a lemezt ábrázoló ikonnal pedig elmentheti  a számítógépére.   

A kapott vagy elküldött leveleket könnyen kinyomtathatja, mindössze a kinyitott  levél fejlécében található Nyomtat feliratú gombot kell megnyomnia, és a rendszer  a levelet átalakítja nyomtatóbarát formára és felhozza az operációs rendszer  nyomtatás-paneljét. Ezek után a már megszokott módon lehet nyomtatni a  dokumentumot.   

Leveleit egyszerűen továbbküldheti egy vagy több címre. Kattintson a megnyitott  levél fejlécében található Továbbküld gombra, és a megnyílt új ablakban töltse ki a  címzett mezőt. Ha kívánja, módosíthatja is a levél tárgyát és az üzenet tartalmát is.  A módosítások végén nyomja meg az Elküld gombot!   

Ha válaszolni kíván kapott leveleire, kattintson a megnyitott levél fejlécében a  Válasz gombra. A címzett mezőbe automatikusan bekerül az eredeti levél feladója.  Írja meg az üzenetet és nyomja meg az Elküld gombot.    Kapott vagy küldött üzenetei feladójának és címzettjének is küldhet levelet, ehhez  használja a Levél a küldőnek vagy a Levél a címzettnek gombokat. Ekkor egy új  levél írása ablak jelenik meg, ahol a címzett mezőt a rendszer már előre kitöltötte.
Itt ugyanúgy járhat el, mint az új levél írása pontnál. Ha csak egy új levelet kíván  küldeni levélírás közben, kattintson az Új levél gombra.    A levéllistában minden levél jobb oldalán található egy kis négyzet alakú ikon,  mely azt jelzi, hogy az adott levelet kijelölte-e. Ha az ikon egy fekete "X"-et vagy  pipát ábrázol, a levél ki lett jelölve, ha csak egy üres négyzetet lát, akkor a levél  nem lett kijelölve. A kijelölés különböző, csoportosan elvégezhető műveletekhez  szükséges. A kijelölt leveleket más mappákba helyezheti, törölheti vagy  olvasottként jelenítheti meg. Ehhez jelölje ki a megfelelő levele(ke)t és a levéllista  alján található legördülő menüből válassza ki a kívánt műveletet.   

Egy vagy több levél törlését három lépcsőben végezheti: 
1. Jelölje ki a törölni kívánt levele(ke)t. 
2. Kattintson a levelek alatt található Opciók legördülő menü Töröl pontjára. 
3. Ekkor egy felugró ablakban az Ok gomb megnyomásával meg kell erősítenie a  szándékát arról, hogy a kijelölt leveleket biztosan törölni akarja:  "Ok" válasz esetén a levelek törlődnek.   "Cancel" válasz esetén visszavonjuk a törlési szándékunkat, ekkor mappánkban  semmi változás nem történik.   

Ha a levél nyitva van, egy másik Opciók legördülő menü is látható lesz közvetlenül  a levél alján. Ennek segítségével csak a megnyitott levelén végzi el az adott  műveletet (pl.: törlés).    

Egy vagy több levelet három lépésben helyezhet át más mappába:
- Jelölje ki az áthelyezendő levele(ke)t. 
- Kattintson a levelek alatt található Opciók legördülő menü - Áthelyezés - felirata  alatti mappák közül arra, amelyikbe a levele(ke)t helyezni szeretné. 
- Ha ezután Ok választ ad, akkor a levelek áthelyeződnek, ha Cancel választ, akkor  minden marad a régiben.