Web portál / Katalógus

Termékek, szolgáltatások áttekinthető rendben, katalogizálva szerepeltethetők  weboldalunkon a Katalógus menüpont segítségével. Célszerű először a  kategóriáinkat átgondolni, hiszen utána ezekbe fogjuk besorolni az egyes  cikkeket.

A Kategóriák menüpont alatt első lehetőségként új kategóriát vehetünk fel, ha  pedig már vannak felvett kategóriák, azok listaszerű felsorolása következik. Az  egyes kategóriákat ki tudjuk nyitni, ilyen módon innen is eljuthatunk az  árucikkekhez.   

A Cikkek alatt - kategóriától függetlenül - valamennyi termék szerepel abcrendben. A cikkek lehetnek aktívak és inaktívak. A termék nevére kattintva lehet  szerkeszteni a cikkhez kapcsolódó szöveget és képeket a szokott módon, továbbá  itt választhatjuk ki, milyen kategóriába tartozzon, megadhatjuk az árát, valamint  azt, hogy aktív vagy inaktív státuszt kapjon.    

Az Új cikk felvitele először a termék nevével kezdődik, majd a Feltölt gomb  megnyomását követően a cikkek közé bekerülve tartalma rögtön szerkeszthetővé  válik.    
Ahogyan a Beállításoknál látszik, kiválaszthatjuk, hogy milyen célra vennénk  igénybe a NetOffice katalógusrendszerét: online áruház, katalógus árakkal, vagy  katalógus ár nélkül.

Online áruház

Ha a Beállításoknál az online áruház funkciót választjuk, akkor a Módosít gomb  megnyomása után valamennyi feltétel adott lesz a katalógusunkban ahhoz, hogy  webes shopot működtessünk.        

Az Online áruház kiválasztása nyilvános oldalon a "kosár" megjelenését  eredményezi, ezzel vásárlás kezdeményezését teszi lehetővé, kezelőfelület  szempontjából pedig annyi változást jelent, hogy a Beállítások szintjén  "Vásárlások", a Beállítások alatt pedig "Vásárlási oldal" és "Visszaigazoló  levél" menük jelennek meg.    

Kezdjük ez utóbbi kettővel: a Vásárlási oldal a köszöntő és nyugtázó szövegek  felvételére szolgál. Amennyiben a felhasználó a kosár mellett található́ Rendelési feltételek linkre kattint, ugyanezeket a szövegeket láthatja, csak  felugró rendszerüzenet formájában. A Visszaigazoló levél almenünél beállítható  a visszaigazoló levél feladója, tárgya és zárszövege, ezt kapja a vásárló a  megrendelését követően.    Az Online áruház beállítása okán megjelenő Vásárlások menüpont alatt a  megrendelt termékek aktuális állapota tükröződik, valamint itt történik a  vevőkarbantartás is.           

Az új megrendelés a megfelelő sorszámmal (azonosítóval) ellátva feladásra  kerül. Külön csoportban sorakoznak a feladott, a teljesített, a visszamondott és a  törölt megrendelések, ezeket idő, cikkek és vásárlók szerint is áttekinthetjük.   

A Vevőkarbantartás a megrendelők listáját tartalmazza. Elsőként csak nevük,  címük, státuszuk és - ha van - halmazba rendeltségük látszik, majd a névre  kattintva részletezhetjük, szükség esetén pedig módosíthatjuk az adataikat.

Katalógus árakkal

A vásárláshoz kötődő valamennyi funkció eltűnik a kezelőfelületről, a nyilvános  oldalról pedig a kosár. Egyéb tekintetben a cikkek kezelése nem tér el az Online  áruházétól.

Katalógus árak nélkül

A vásárláshoz kötődő valamennyi funkció eltűnik a kezelőfelületről, a nyilvános  oldalról pedig a kosár és az ár. Utóbbi a kezelőfelületen ott marad, csak kifelé  nem aktív. Egyéb tekintetben a cikkek kezelése nem tér el az Online áruházétól.