Fő / Adatok / Hozzáférések

A NetOffice használatához szükség van legalább egy rendszeradminisztrátorra, aki  a rendszer globális karbantartását végzi. Biztonsági okokból nem javasoljuk, hogy  a rendszerben túl sok adminisztrátort regisztráljanak, egy átlagos rendszert 1-2  személy könnyűszerrel képes szabályozni. Az egyes modulok adminisztrálása  történhet a rendszeradminisztrátor vagy a moduladminisztrátorok által. Mivel a  rendszeradminisztrátor lehetőségei igen tágak, fontos, hogy megbízható és a  rendszert jól ismerő személy lássa el a feladatot.   

A NetOffice a kis- és középvállakozások igényeit kívánja lefedni. Ez átlagosan 5-50 felhasználót jelent, természetesen ettől eltérő számú felhasználó is optimálisan  használhatja a rendszert. Átlagos rendszerek esetében a felhasználók számának  növekedésével megjelenik egy súlyos probléma: a jogosultságok szabályozása,  mely igen bonyolult feladattá válhat, ami nemcsak hosszú időt vesz igénybe, de átláthatatlan is lesz, így könnyen becsúszhatnak hibák, téves jogosultságkiosztások.
Ennek kiküszöbölését a NetOffice felhasználói halmazok létrehozásával oldja meg.  A felhasználók halmazokba sorolhatók, és a jogosultságok a halmazokhoz vannak  rendelve. Ezzel a megoldással egy új felhasználó felvételénél mindössze a  halmazba sorolás feladata hárul az adminisztrátorra. A halmazba sorolt felhasználó  a halmaz minden jogosultságával rendelkezik.

FONTOS: A halmazok megfelelő kialakítása kulcsfontosságú, hiszen később az egész rendszerben a jogosultságok  ezekre a halmazokra épülnek majd. Ezért a rendszer napi használatbavétele előtt a jogosultságok kiosztását alaposan meg kell tervezni.   

Halmazokat a Hozzáférések pont alatt hozhat létre. A felhasználókat akár ugyanitt,  akár a felhasználó beállításaiban is hozzárendelheti a halmazokhoz.   
Új felhasználókat kizárólag a rendszeradminisztrátor jogosult létrehozni, illetve a  fő hozzáférési jogosultságokat is ő osztja ki. Hozzáférések / Új felhasználó (vagy  partner hozzáadása esetén az Új partner) pontban történik a kiosztás. A pontban az  adatok kitöltése után jelöljük ki azon halmazokat, melyekhez a felhasználót csatolni  szeretné.    

A felhasználók jogosultságainak beállítására és módosítására később is lehetőség  van.
   
Egy adott modulban adminisztrátori jogokat az Adminisztrátor pont alatt  rendelhetünk a felhasználókhoz. Ehhez használjuk a Beletartozó és Nem beletartozó mappákat. A Vegyes alatt megtaláljuk a menüponthoz hozzáféréssel  rendelkező felhasználók teljes listáját. Azon felhasználók, akik a Fő menü adminisztrátorai, az egész rendszer adminisztrátoraivá válnak.   

A modulhoz azon halmazok és felhasználók férhetnek hozzá, melyeknek az adott  modulnál arra jogosultságot adunk.